Slider

Vi är specialiserade på ekologiskt virke!

Hols Hyvleri är ett företag som specialiserat sig på träslag med ekologisk profil. Produkterna är helt obehandlade, utan kemikalier och impregneringar. Vi tror på det naturliga och ekologiskt hållbara som du, dina barn och barnbarn kan springa på.

Hols Hyvleri tillhandahåller alla sorters paneler, trall, stolpar och överliggare. I vårt flexibla hyvleri tar vi fram kundanpassade lösningar.

Ekologiska alternativ

Förhoppningen inför vår framtid är en miljö med färre gifter och miljöförstörande ämnen. Allt fler ekologiska och naturligt hållbara produkter efterfrågas för exempelvis altaner och fasader.

Andra användningsområden kan t.ex. vara:
• BROAR
• BRYGGOR
• BULLERPLANK
• STAKET
• SANDLÅDOR
• PARKBÄNKAR
• KUBBSARG

Nyheter

Trak Met TTP-600 Premium Plus

Mobilt sågverk

Nu kan vi erbjuda sågning av era stockar med vårt mobila sågverk!

Även övergrovt, barkborreskadat och stormfällt virke kan sågas enkelt och effektivt till användbara plank och brädor.

Läs mer