Designer

Vi är specialiserade på ekologiskt virke!

Hols Hyvleri är ett företag som specialiserat sig på träslag med ekologisk profil. Produkterna är helt obehandlade, utan kemikalier och impregneringar. Vi tror på det naturliga och ekologiskt hållbara som du, dina barn och barnbarn kan springa på.

Hols Hyvleri tillhandahåller alla sorters paneler, trall, stolpar och överliggare. I vårt flexibla hyvleri tar vi fram kundanpassade lösningar.

Ekologiska alternativ

Förhoppningen inför vår framtid är en miljö med färre gifter och miljöförstörande ämnen.
Allt fler ekologiska och naturligt hållbara produkter efterfrågas för exempelvis altaner och fasader.

Andra användningsområden kan t.ex. vara:
• BROAR
• BRYGGOR
• BULLERPLANK
• STAKET
• SANDLÅDOR
• PARKBÄNKAR
• KUBBSARG

Hols Hyvleri tillhandahåller alla sorters paneler, trall, stolpar och överliggare. I vårt flexibla hyvleri tar vi fram kundanpassade lösningar.