Sortiment

Utöver detta som ni ser nedan så tar vi fram specialdimensioner, profiler och övrigt på förfrågan.

3

Fasadpanel

Fjällpanel

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 21, 28, 34 mm

Dubbelfaspanel

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 21, 28, 34 mm

Enkelfaspanel

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 21, 28, 34 mm

Stockpanel

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 21, 28, 34 mm

Hakfalspanel

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 21, 28, 34 mm

Lock

A= 45, 70, 95 mm
B= 21, 28, 34 mm

Finsågad/hyvlad bräda

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 21, 28, 34 mm

Trall och överliggare

Överliggare

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 28, 34, 45 mm

Trall

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 28, 34, 45 mm

Rillad trall

A= 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 28, 34, 45 mm

Reglar och ribbor

Ribba

A= 28, 34, 45, 70 mm
B= 28, 34, 45 mm

Ribba

A= 28, 34, 45, 70 mm
B= 28, 34, 45 mm

Regel

A= 34, 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm
B= 34, 45, 70 mm

Stolpar

Stolpe

A= 70, 95, 120, 145 mm
B= 70, 95, 120, 145 mm

Staketstolpar i sibirisk lärk

Råsågat

Övrigt

Kontakta oss gärna!