Western red cedar (WRC)

Western Red Cedar är ett barrträd som växer längs den nordamerikanska Stillahavskusten. Träden blir normalt 45-60 meter höga och med en diameter upp till 2,4 meter. Beståndet förnyas genom aktiv återplantering. Allt virke vi köper är FSC-certifierat (Forest Stewardship Council), vilket innebär att lagar och regler ska följas vid avverkning för att säkra ett sunt skogsbruk.

Träslaget är ett bra alternativ till tryckimpregnerat eftersom det innehåller ämnen, thujapliciner, som gör det motståndskraftigt mot röta och svamp. Det är mer beständigt mot röta än t.ex. sibirisk lärk.

Träslaget är mycket formstabilt det vill säga en relativt liten tendens att med tiden vrida sig och spricka. Det beror på att fibermättnadsgraden är relativt låg i jämförelse med gran och fur.

Det eventuella spill man får vid byggnationer kan man elda upp i spisen om man så önskar, till skillnad mot tryckimpregnerat virke som enligt lag ska lämnas till en anläggning som tar tillvara miljöfarligt avfall.

Utseende
Western Red Cedar har en mjuk struktur, raka fibrer och tydliga årsringar. Det varierar kraftigt mellan röda, bruna och ljusgula nyanser. I ett parti virke kan alltså färgskiftningar förekomma vilket är helt naturligt. Obehandlad blir den likt lärken silvergrå med tiden. Doften från fuktigt cederträ kan liknas med en nyvässad penna.

Tips:

Montering
Infästningen ska vara klassad rostfri A2 eller rostfri-syrafast A4. Galvad infästning kan ge missfärgningar. Det är snyggt att spika en cederpanel med synliga rostfria spik. C/C avstånd på skruv- eller spikreglar bör vara max 600 mm.

Personer som vet med sig att de är känsliga för skarpa dofter bör inte hantera ceder. Det krävs god ventilation vid bearbetning av träslaget eftersom det frigörs starka men helt naturliga ämnen som kan upplevas irriterande. Väl på plats frigörs inga ämnen.

Montering över eller nära plåtdetaljer kan ge missfärgningar på grund av det något surare vattnet som kommer från ceder vid regn. En plåtslagare besvarar dina frågor om vilka plåtmaterial som tål vatten från ceder.

Behandling och skötsel
Det går bra att behandla ceder med träolja, lasyrer, kisel eller järnvittrol efter tycke och smak. Låt inte metallsaker ligga på då fula märken och fläckar kan uppstå av rost. Det går bra att göra rent med en mild rengöringsprodukt t.ex. grönsåpa.